ฮันชังฮุน วรรณกรรมเจือกลิ่นทะเลและความวิเวกของเกาะ

ฮันชังฮุน (한창훈) เป็นนักเขียนที่เกิดและใช้ชีวิตบนเกาะกอมุน จุดเด่นของงานเขียนคือการถ่ายทอดชีวิตผู้คนในหมู่บ้านชาวประมงและเมืองเล็กๆ ออกมาอย่างจริงใจและเปี่ยมอารมณ์ขัน

ร่อนเร่-เลอะเลือด ผ่านสองสงคราม ชีวิตของ ‘ฮวังซอกย็อง’

ฮวังซอกย็องเป็นนักเขียนรุ่นอาวุโสที่มีประวัติชีวิตโชกโชนพอๆ กับเกาหลีในยุคสมัยที่เขาโลดแล่นในวงการน้ำหมึก ทั้งขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย และสงครามแบ่งแยกในประเทศอื่น

ร้อยเงา One Hundred Shadows

เนื้อเรื่องในนิยาย One Hundred Shadows ของนักเขียนฮวังจองอึน (Hwang Jungeun) เป็นอีกสไตล์หนึ่งในการเล่าเรื่องความเหลื่อมล้ำ สังคมชายขอบยากจน ที่ดำรงอยู่ในมุมลับๆ ของสังคมเกาหลี

โครยอ-ซารัม : วรรณกรรมจากคนเชื้อสายเกาหลีพลัดถิ่น ตอน 4

คนเกาหลีอีกกลุ่มคือเหล่าคนทางเหนือที่หนีภัยแล้งเข้าไปสู่ดินแดนของรัสเซีย ตั้งแต่ปี 1863 และบางส่วนเข้ามาเพราะหลบลี้การบุกรุกของญี่ปุ่นสู่คาบสมุทรเกาหลี (1919) บางส่วนในกลุ่มผู้อพยพเองก็มีอุดมการณ์ทางการเมืองเบนไปทางคอมมิวนิสต์ คนกลุ่มนี้กลมกลืนได้ดีกับระบอบใหม่ สวามิภักดิ์และร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กองทัพโซเวียตเพื่อต่อต้านทหารญี่ปุ่น

ไซนิจิ ​: วรรณกรรมจากคนเชื้อสายเกาหลีพลัดถิ่น ตอน 3

ในขณะที่โชซอนจกในบทความตอนที่แล้วเจอความท้าทายเมื่อจะกลับมาสู่เกาหลีใต้ ไซนิจิหรือคนชาติพันธุ์เกาหลีในญี่ปุ่นกลับเจอความท้าทายจากการพยายามจะ ‘อยู่ต่อ’ ในญี่ปุ่น

โชซอนจก : วรรณกรรมจากคนเชื้อสายเกาหลีพลัดถิ่น ตอน 2

ต่อจากตอนที่แล้ว ที่เราพูดถึงคนชาติพันธุ์เกาหลีพลัดถิ่นในประเทศต่างๆ และทัศนคติของคนเกาหลีใต้ที่มีต่อคนเหล่านี้แตกต่างกัน โดยเฉพาะคนเกาหลีพลัดถิ่นในจีนที่เรียกว่า โชซอนจก

รีวิวหนังสือ วรรณกรรมเกาหลีในศตวรรษที่ 20 โดย LTI

ดีในแง่ที่ให้เห็นภาพรวมของ 4 ยุคที่หนังสือเล่มนี้แบ่งออกมา ตั้งแต่ 1. ยุคที่วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามาท้าทายค่านิยมขงจื่อ 2. ยุคที่ตกอยู่ใต้อาณานิคมญี่ปุ่นและยุคแห่งการแบ่งแยกเหนือ-ใต้ 3. ยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองที่มาพร้อมกับความเหลื่อมล้ำสูง 4. ยุคแห่งบริโภคนิยมที่หัวข้อบทกวีอาจมาจากฟาสต์ฟู้ด

แนะนำนิตยสาร KLN

สำหรับผู้สนใจวรรณกรรมเกาหลี อยากแนะนำนิตยสารวรรณกรรมเกาหลีที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ Korean Literature Now จัดทำโดย สถาบันการแปลวรรณกรรมแห่งเกาหลี (LTI)

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website with WordPress.com
เริ่มได้